Welkom bij MaS Achterhoek

Snel een leuke stage
Welkom bij Mas Achterhoek, de enige echte MaS-website voor de Achterhoek. En dat MaS staat natuurlijk voor ‘maatschappelijke stage’.
Via www.mas-achterhoek.nl kunnen leerlingen en ouders zich informeren over de maatschappelijke stage in de regio. Daarnaast is de website toegankelijk voor stagebieders en stagemakelaars. En natuurlijk kunnen ook stagecoördinatoren en mentoren er terecht.


Welke mogelijkheden biedt MaS Achterhoek?

Leerlingen kunnen op de website zelf hun maatschappelijke stages zoeken én boeken. Zelf gevonden stages kunnen ze bovendien direct plaatsen.
Stagecoördinatoren kunnen via deze website hun maatschappelijke stages volledig administreren. In één oogopslag kunnen zij per klas zien hoe ver leerlingen met hun stage(s) gevorderd zijn.
Stagebieders kunnen via de website stages aanbieden en het aanbod zelf beheren, eventueel samen met de stagemakelaar uit de regio.
Alle betrokkenen kunnen via de website nagaan hoe het staat met een stage(aanvraag).
Iedereen die geïnteresseerd is in de maatschappelijke stage, kan zich via de website informeren.